Ницевич

Ницевич

- Перейти к сообществу

nvf 17 апреля 2010 | 05:39
Відгалуження першої лінії Роду від Франца-Салезія.
Відгалуження першої лінії Роду від Франца-Салезія.
Слобода Кривотин Колцкой.

З якоїсь нагоди наприкінці ХІХ ст. римо-католицька каплиця в слободі Кривотин Колцкой, чи десь поблизу від неї, була ліквідована. За останні 20 років того сторіччя таке сталося вже із кожною другою каплицею Луцько-Житомирської єпархії [223], однак всеодно їх залишалося тоді в ній ще таки досить багато. Мабуть саме з цієї нагоди виконання належних релігійних обрядів мешканцями тієї слободи було перенесено, принаймні в окремих випадках, безпосередньо до досить далекого Ушомирського (а потім, частково, і до Барашівського, який було відкрито у 1911 р.) парафіяльного костьолу, саме в межах парафії (або принаймні досяжності) яких та слобода перебувала. В метричних книгах Барашівського парафіяльного костьолу існують окремі записи про проведення там обряду хрещення дітей, які народилися саме в с. Кривотино.
Документи про народження та шлюб Ушомирського парафіяльного костьолу майже повністю збереглися, починаючи з 1863 р. [88,89,90], а також існують усі метричні та сповідні документи Барашівського парафіяльного костьолу, починаючи з 1911 р. [83]. Це дозволяє подовжити дослідження родоводу першої лінії Роду Нецевичів в слободі Кривотин Колцкой на наступне покоління цього роду, яке з’явилося на світ в часовий період кінця ХІХ та початку ХХ ст.. Переважно це було покоління окремих (пізніх) онуків та (чисельних) правнуків, і таке інше, Франца-Салезія.
Разом з тим цим дослідженням суттєво заважає повна відсутність будь яких документів довгі роки поспіль існувавших в цій віддаленій місцевості філіалів різних костьолів і їхніх каплиць, та навіть самих тих костьолів (Веледницького – з 1875 р., та ще багатьох інших). Однак взагалі документація костьолів та православних церков (в тому разі духовна) із фондів державних архівів за всі часи після державного перевороту 1917 р. зникає, бо вже з 1919 р. священнослужителям було взагалі заборонено вести метричні записи про матримаріальні події в житті громадян нової країни. Тому принаймні за наступні після перевороту 5 років записи «актів громадянського стану» в новоствореній країні ще практично не проводилися, а для відновлення того особового обліку новою владою було на той час «заплановано» створити спеціальні державні установи – ЗАГС’и, але від тих революційних планів до реалій їхнього створення пролягли довгі роки повної відсутності будь-яких метричних документів.
Заміну старовинним метричним церковним записам мусила становити саме документація тих ЗАГС’ів, однак навіть у «вибірковому варіанті» вона існує лише за якихось чотири роки із 16 (по 1933 р. включно), принаймні по тим місцевостям Житомирської області, де мешкали нащадки Франца-Салезія. При цьому «вибірковий» характер документації ЗАГС’ів зазначених місцевостей випливає з того, що при їхньому перегляді цілком певно складається дивовижне враження про переважну заселеність тих місцевостей лише (більш законослухняними?) німцями. Тому свідчення про історію життя окремих родин згаданих вище онуків і правнуків у ХХ ст. головним чином доводиться «шукати» вже лише у спогадах їхніх нинішніх нащадків, які дожили до ХХІ ст.
Згідно законів Російської Імперії, потомствений дворянин (чоловічої статі) беззаперечно передавав свою дворянську достойність власним дітям, як чоловічої, так і жіночої статі. При цьому владою не бралося до уваги були ті діти у нього закононародженими, чи незакононародженими - цілком вистачало лише належного визнання батьком тих дітей своїми власними кревними нащадками. В такому разі всі вони ставали, та отримували законне право писатися, дворянами.
Тобто не лише діти Франца-Салезія, а також його онуки, правнуки, і таке інше, після рішення Імператора, прийнятого у 1860 р., назавжди постали дворянами Російської Імперії. Однак офіційно дворянська достойність нащадків потомственного дворянина, з видачею їм «на руки» належних (дворянських) документів, оформлювалася тоді лише через відповідну постанову або указ дворянських депутатських зборів губернії, до якої було приписано потомственного дворянина. Цей процес, з подачею відповідної заяви, написаної обов’язково на «відповідній» бумазі, а також з належним оформленням усіх підтверджуючих це «бажання отримати благородство» документів (свідоцтво про шлюб, метрики, свідчення 12 осіб-дворян і таке інше), інколи був доволі таки довготривалим та виснажливим, в усіх сенсах. Він потребував від заявника неодноразового «контакту» із бюрократичними «столами» тих дворянських депутатських зборів, та декількох поїздок із сільської місцевості до (далекого на ті часи) губернського міста.
Між тим самим дворянам-землеробам (та навіть лише землевласникам), які не розраховували у своєму житті на щось більше, ніж постійна сільськогосподарська діяльність на своїй власній землі, було цілком байдуже чи є у них «на руках» офіційна документація про дворянську достойність – привілеї селянської особи вона ніяким чином не збільшувала. Тому досить часто ставало так, що батько-дворянин офіційно оформлював дворянську достойність лише частині своїх нащадків, старших за віком, після чого вже не повертався до цієї справи. Наразі інша частина його нащадків, молодших за віком, часто залишалася вже «без фундаменту».
Звичайно, що в свій час, досягнувши віку повноліття, та навіть й раніше, нащадки «без фундаменту» мали змогу самі звернутися з заявою до дворянських депутатських зборів і офіційно оформити через них свою дворянську достойність, але робилося таке ними не дуже часто. Тому окремі відгалуження дворянського роду із сільської місцевості, з тієї або іншої реальної нагоди, часто ставали, або принаймні йменувалися, в ті часи просто міщанами та навіть селянами. Однак вони всеодно, безумовно, залишалися при цьому членами дворянської спільноти і мали всі відповідні дворянські права, наразі – судові. Бо згідно законів Російської Імперії дворян геть усієї Малоросії мусили судити тільки по тим законам, які були наголошені ще Литовським статутом.
В цьому розділі буде проведено розвідку життя дворянської спільноти першої лінії Роду Нецевичів з нащадків по дітям Франца-Салезія, які постійно мешкали всі ті часи в слободі Кривотин Колцкий та декількох селах окрест неї. При цьому спочатку одразу зазначимо, що оскільки жодних свідчень про долю його доньок Катерини та Агнішки, окрім самого факту їхнього існування і років народження, не маємо, то розглядати життя цих двох осіб взагалі не будемо.
Єдина ж дочка дворянина Миколая, найстаршого сина Франца-Салезія, позашлюбна Розалія, яка отримала в обряді свого православного хрещення ім’я Євфросінія, між тим взагалі не вплинула на життя дворянської спільноти першої лінії Роду Нецевичей, бо «дворянська достойність» їхніх (найближчих) родичів, які з’явилися на світ внаслідок її шлюбу – не виникла. Справа полягала у тому, що згідно законів Російської Імперії ХІХ ст., дворянки не могли передавати свою дворянську достойність власним дітям, якщо вона була відсутньою у їхнього чоловіка. Така передача була передумовлена тільки законами попередньої на українських землях держави, Речі Посполитої, для жінок із Дому seniora.
В цьому випадку все було саме так, як передбачали вже закони Російської Імперії, не зважаючи на досить суттєві достатки чоловіка Розалії – селянина Іоанна Герасименко, який мешкав неподалік, в с. Непізнаничі, та мав там досить високі для цієї лісостепової місцевості достатки: 32 десятини орної землі, великий сад, дім і все таке інше. В цьому шлюбі Розалія Миколаївна народила 11 дітей і її родина спромоглася виростити восьмеро з них. Конкретніше про них мова буде вестися нижче. Наразі звичайно всі ці діти поставали правнуками Франца-Салезія.
Мабуть на заваді шлюбним стосункам її батька, Миколая, створенню ним родини і народженню «законних» дітей, постало те, що починаючи ще з сорокових років ХІХ ст. він був постійним мешканцем слободи Кривотин Колцкой. Порушення статевого демографічного балансу, яке настало в цій місцевості після голодомору 1848 р., та холерної епідемії 1849 р., потребувало багатьох років для належного виправлення цієї ситуації. Тому при відсутності у окремих осіб чоловічої статі згаданих вище «потягів до міграції» це інколи завершувалося саме таким чином – взагалі відсутністю у них родин. Рік смерті Миколая залишився для його нинішніх нащадків невідомим, але сталася ця подія в останнє десятиліття ХІХ ст., тобто він прожив близько 70 років. Належними коментарями про цю смерть, а також про «історичні наслідки» її для Роду, буде закономірно завершуватися цей розділ розвідки.
Найбільш загадковою на цей час залишається доля дворянина Івана, другого сина Франца-Салезія та Розалії. В метричних книгах Ушомирського парафіяльного костьолу за сорокові та п’ятдесяті роки ХІХ ст. жодної згадки про нього, як наразі і про всіх інших його братів, немає. Відсутні ті згадки також і в щорічних документах того приходського костьолу, починаючи їхній відлік з 1863 р.. Загалом все це дає змогу дійти висновку, що в слободі Кривотин Колцкой, яка знаходилася серед суцільних лісів та болот на самому західному кордоні Ушомирської парафії, всі релігійні обряди виконувалися у ХІХ ст. лише в місцевій каплиці, ніяких документів від якої в архівах взагалі не залишилося. В результаті зараз, при дослідженні родоводу Нецевичів, за часовий проміжок кінця того сторіччя, переважно доводиться спиратися вже лише на спогади нинішніх нащадків, а також на ті не надто чисельні документи, які тим нащадкам вдалося якимось чудом зберегти.
Згідно цих спогадів в означений вище період в слободі Кривотин Колцкой були народжені, та мешкали там певний час, чотири особи чоловічої статі із Роду Нецевичей, родові стосунки яких з Францем-Салезієм вдалося таки «вирахувати», спираючись при цьому на згаданого вище Івана Франц-Салезієвича та його родину. Такі собі рідні брати Михайло та Миколай Григоровичі, а також двоє інших рідних братів, Миколай і Василь Фоковичі, як буде показано далі, доводилися тому Франц-Салезію вже правнуками.
Саме їхнє існування безумовно свідчить, що в середині ХІХ ст. у слободі Кривотин Колцкой з’явилися на світ принаймні двоє нащадків по цьому відгалуженню першої лінії Роду Нецевичей – Фокій та Григорій. Наразі ці особи ніколи не отримували офіційно дворянської достойності Російської Імперії. Ніяких документарних записів їхнього народження знайти також не вдалося, і окрім існування чисельних нащадків про їхню своєчасну появу на світ взагалі нічого не свідчить. Разом з тим, як виявилося, батьків тим двом – Фокію і Григорію, цілком певно можна «вирахувати».
Оскільки доля, та родини, двох постійних мешканців слободи Кривотин Колцкой, братів Миколая та Людвіга, визначені, обоє з них на роль тих батьків «не годяться». Наслідки родинних «потягів до міграції» наймолодшого з братів, Станіслава-Гонората, також визначені цілком певно. Станіслав-Гонорат повернувся до «родинного гнізда» в село Баранівку, яке було залишено в нащадок саме йому, де спромігся створити родину, повний склад та доля окремих осіб якої досить добре відомі. Потім Станіслав-Гонорат можливо що повернувся мешкати до слободи Кривотин Колцкой, принаймні таке, як відомо, безумовно зробила частина його родини. Принаймні в 1897 р., при першому всеросійському переписі населення, Станіслава-Гонората в с. Баранівка, на відзнаку від двох його синів, враховано не було. Таке, разом з тим, цілком може означали, що він вже просто встиг померти на ті часи.
А його брат Франц, одружений із Геленою, залишив по собі лише єдиного нащадка – сина Теодора. Таким чином ці обоє на роль батьків тим двом, Григорію та Фокію, також «не годяться».
Тобто «вільною особою» залишається тільки один з п’яти братів Франц-Салезієвичів, згаданий вище Іван. Разом з тим із «згадок про життя в слободі», які залишилися у нащадків Розалії Миколаївни, 1873 р. народження, остання дійсно росла у свого батька, разом і поруч, із своїми не дуже чисельними на ті часи в тій слободі, та трохи старшими за неї, родичами – двома двоюрідними братами та однією двоюрідною сестрою, тобто її кузенами. Мешканці цієї слободи, означені вище Фокій і Григорій, народження яких припадає на шістдесяті роки ХІХ ст., якраз відповідають за всіма родинними (сільськими) ознаками тим двом чоловічим особам (двоюрідних) родичей, яких запам’ятала та згадувала Розалія Миколаївна.
Але це могло мати місце лише в тому випадку, якщо їхнім (єдиним для обох!) батьком був саме Іван Франц-Салезієвич. Цей чоловік безумовно був серед живих у 1857 р., коли його старший брат подавав останній заявочний пакет документів від членів першої лінії Роду до «столу» дворянських депутатських зборів Волинської губернії, та ще 28.YІІІ.1859 р., як засвідчив про таке для усіх 9 кузенів житомирський повітовий предводитель дворянства. Скоріше за все він був також живим і в 1860 р., коли Імператор надав цим 9 особам першої лінії Роду їхню (російську) дворянську достойність. Тобто він прожив на той час вже принаймні 35 років.
Таким чином рідні брати, Фокій і Григорій, які ще мали сестру, ім’я якої найвірогідніше було Франціска, і яка народилася у 1870 р., в результаті визначають, загалом усі троє, окреме відгалуження Роду по означеному вище дворянину Івану Франц-Салезієвичу. Однак жодних офіційних свідчень за родину, роки народження дітей і подальші події життя Івана Франц-Салезієвича не маємо.
Таким чином лише спогади Розалії Миколаївни дозволили трохи підняти завісу над родинним життям цієї особи і зробити висновок, що діти у нього з’явилися досить таки пізно, у віці 40 – 45 років.Жодних свідчень за родини Григорія та Фокія, окрім самого факта народження у кожного з них принаймні по двоє синів, не маємо. Відсутні також свідчення про будь які факти з родинного життя тих братів, окрім єдиного свідчення про зустріч Розалії Миколаївни з двома своїми «братами» дуже похилого віку напередодні другої світової війни в м. Києві. Все їхнє спілкування відбувалося на польській мові. Конкретними, та єдиними, кандидатами на роль тих «братів» були у Розалії Миколаївни тільки ці двоє – Григорій та Фокій. Однак наскільки тісними та постійними були такі (родинні) зв’язки поміж всіма цими особами – невідомо.
Між тим сумісне багаторічне спілкування Розалії Миколаївни з єдиною кузеною-подружкою в слободі Кривотин Колцкой, зовсім не скінчилося після того, як остання пішла заміж у с. Веровка.Там вона, формально дворянка, побралася із міщанином Олександром Напольским, 1863 р. народження. Цей чоловік мав двох старших братів, Віктора та Йосифа. І цілком можливо, що то саме Йосиф першим «проторочив шлях» у слободу Кривотин Колцкой, де він знайшов та взяв за себе, теж дворянку, Анну із Венгловських, 1863 р. народження.
Те село Веровка знаходилося тоді (і знаходиться зараз) буквально поруч, менш ніж за кілометр, від села Непізнаничі. Мабуть саме на весіллі єдиної подруги, формально дворянка, Розалія Миколаївна познайомилася із своїм суженим, Іоанном Герасименко, богатим селянином із того сусіднього села, який мав вже 22 роки. З новим весіллям не забарилися і в результаті подруги майже одночасно народили своїх первенців в 1888 р. – у Франціски з’явилася тоді донька Сабріна, а у Розалії з’явився син Михайло.
Потім в обох родинах було багато дітей: син Юліан в 1889 р., донька Марія в 1891 р., донька Марцеліна в 1894 р., син Фабіан в 1896 р., син Людвіг в 1897 р., син Франц в 1901 р. – у тих Франціски з Олександром. А у Розалії з Іоанном в ті ж самі часи з’явилися на світ: син Василій в 1890 р., донька Марія в 1893 р., донька Ольга в 1895 р., донька Катерина в 1897 р., яка однак померла вже через рік, ще одна донька Катерина в 1899 р., та син Миколай в 1900 р.. Безумовно що багатьох з цих дітей подруги-сусідки пестили, в їхньому дитинстві, разом, а самі ті діти постійно росли буквально поруч одне з одним – що таке був тоді той кілометр!
Відомий за фактологічними спогадами своїх нинішніх нащадків, Михайло Григорович, правнук Франца-Салезія, народився буцімто трохи раніше 1880 р., однак вже інший нинішній інформатор наголошував роком його народження 1884 р., що таки суттєво вкорочувало віку тому Михайлу. Між тим дійсною датою його народження, за архівно-слідчою справою, виявилося 1.Х.1887 р., що ще більш суттєво, і при цьому «дієво», вкоротило йому віку.
Конкретно той вік йому взагалі «вкоротили» та припинили вираховувати у 1937 р., коли він, за документами архівно-слідчої справи, був репресований 22 вересня та нашвикоруч «осуджений» без будь-яких документів про злочин в позасудовому порядку, згідно наказу НКВС СРСР №00485, «по І категорії». Михайло Григорович був розстріляний у тому році вже 11 жовтня, але не «десь у Житомирі», як розстріляли тоді багатьох інших членів цього Роду, а в самому Києві. Вік йому був на той час лише 50 років та 10 днів і цілком можливо, що лежить він бідолашний десь у лісі під Биковнею. Ця особа ніколи не називала себе дворянином і відсутні будь які документи, які б свідчили про його дворянську достойність, оформлену офіційно.
За часів Російської Імперії Михайло Григорович володів 20 десятинами землі, при середньому розмірі імперського трудового селянського господарства в ті часи у лісостеповій зоні української місцевості в 11 десятин. Після приходу до влади комуністичного режиму його земельний наділ було поступово зменшено, після 1924 р., до «максимального розміру» в 15 га. Звичайно, маючи таку кількість землі, цей хлібороб, який тримав 3 корів, мав 3 коней та необхідну сільськогосподарську техніку, отримав від влади назвисько «кулак». Між тим він таки ніколи і не був розкуркуленим, по жодній з тих трьох «категорій», як за основний річний проміжок часу розкуркулення, починаючи його відлік з дати 5.ІІ.1930 р., так і після цього. Бо його рідний брат, Миколай Григорович, був тоді головою колгоспу слободи Кривотин Колцкой. А головою сільради в цій слободі був тоді його кузен Вінцент Венгловський.
Михайло Григорович був одружений із Анною Тодорівною, 1891 р. народження, також мешканкою слободи Кривотин Колцкой. Після засудження чоловіка у внесудовому порядку «по І категорії», і наступної його страти, Анну Тодорівну тоді також було похапцем заарештовано, вже 25.Х.1937 р., але через місяць справа відносно неї була припинена та з під варти вона була звільнена.
Михайло Григорович і Анна Тодорівна мали трьох синів, праправнуків Франца-Салезія. Старший з синів цієї родини, Петро, в свій час закінчив робфак, став вчителем та оселився в селі П’ятки. Там він багато років вчителював і одружився. Про народження дітей в його родині згадок не маємо.
Після визволення цієї території з під німецької окупації в січні 1944 р.,
Ницевич Петро Михайлович, 1912 р. народження,
був призваним із того села П’ятки до лав армії. В радянській армії він став рядовим солдатом і пропав без вісті в тому ж самому 1944 р., проживши на цьому світі всього тільки якихось 32 роки.
Наступним сином родини був Олександр, який народився 22.ІY.1914 р. і помер 22.ХІ.1988 р., у віці 74 років. Наслідуючи приклад старшого брата, він поїхав свого часу вчитися у польському педагогічному технікумі Ленінграду, де в грудні 1934 р., одразу після вбивства Кірова, отримав свої перші 3 роки заслання. Наступні 10 років заслання від отримав майже одразу після повернення з того першого заслання, вже в м. Таганрозі, можливо просто як «засвічений» в карних органах та цілком дорослий «син ворога народу». До дому із Сибіру Олександр повернувся лише у 1947 р.. Він був одружений із Ніною Тофільєвною (1920 – 2004), і мав з нею єдиного сина Валентина, 1950 р. народження, який в свій час забезпечив цю подружню пару онуками.
Молодшим сином в родині був Тофіль, який народився 15.YІ.1925 р. і помер 10.ІІІ.2003 р., у віці 78 років. Він був одружений із Валентиною Войнович, родинним походженням із Біларусі. В їхній родині з’явилися на світ три доньки – Алла, у 1951 р., Тамара, у 1957 р., і Світлана, у 1963 р.. І хоч за спогадами нащадків усі троє братів Михайловичів народилися в с. Кривотин (Колцкой?), жодних записів про ці події в метричних книгах Ушомирського парафіяльного костьолу та ЗАГС ‘у взагалі не існує.
За фактологічними спогадами та твердженням нинішніх нащадків по Миколі Фоковичу, також правнуку Франца-Салезія, збереглася інформація, що він буцімто також народився і потім довгий час мешкав у слободі Кривотин Колцкой. Датою його народження у архівно-слідчій справі наголошується 10.ІІ.1899 р. [238], що викликає однак надто великі сумніви. В метричних книгах Ушомирського парафіяльного костьолу ніяких записів про цю подію не залишилося, але скоріше за все Микола Фокович з’явився на світ у 1890 р.. Він був одружений на Марії, дівоче прізвище якої невідоме, та мав з нею шістьох дітей.
Ця особа, наразі бідняк, ніколи не називала себе дворянином і будь які документи на цю тему про нього взагалі відсутні. Однак Микола Фокович, очолюючи комнезам слободи Кривотин Колцкой, видавав багатьом її мешканцям фальшиві довідки про виконання ними хлібозаготівель. Спійманий на цьому «винятковому антинародному злочині», він був репресований разом з усіма іншими мешканцями цієї слободи. Та слобода була одразу оточена після цього військами і геть усі її мешканці, соціально, та їхнє хазяйство, економічно, були певними каральними службами тих часів «жорстоко перепровірені».
Микола Фокович із родиною був висланий в 1935 р. з прикордонної зони до Херсонської області, Іванівського (?) району, в с. Олександрівка, досить близько до своїх кревних родичів, які опинилися в тих містах після голодомору. Наразі село з назвою Олександрівка існувало в тій області лише у Білозерському, Калачанському та Новотроїцькому районах. В тому селі у 1938 р. він був заарештований, буцімто «за участь в польській повстанській націоналістичній організації», і (внесудово) засуджений, так званою «трійкою» при НКВС Дніпропетровської області, до розстрілу [238]. Коли відбулася його страта – поки що достеменно невідомо, але до свого 40-річчя він таки точно не дожив.
Його старший син, Сергій, який народився у цієї сімейної пари вже 25.ІХ.1915 р. (!), приймав участь у бойових діях фінської кампанії 1939 р., а потім і у великій вітчизняній війні. На фронтах тієї другої світової війни встигли, окрім Сергія, повоювати ще два сини цієї сімейної пари – Іван та Йосиф. Після завершення війни ці троє братів, разом, звернулися з листом до свого верховного головнокомандуючого з проханням допомогти їм з’ясувати істину та розібратися з долею їхнього безневинно страченого батька. Кінець кінцем процес реабілітації Миколи Фоковича таки був проведений вже 6.Х.1959 р. військовим трибуналом Одеського військового округа і він був «оправданий».
Всі троє згаданих братів Миколаєвичів і їхні сестри, Ольга та Галина, вчасно створили власні родини, мали чисельних дітей і наразі, завдяки ним, це відгалуження Роду існує й досі. Однак наймолодший з братів, Анатолій, родини ніколи не мав і нащадків по собі не залишив.
Сестри із своїми родинами мешкали в с. Рудня (Раздол?), Михайлівського району, Запорізької області. Саме при них, після довготривалого життя в родині свого старшого сина Сергія, доживала свій вік їхня мати, Марія. Вона прожила більше 65 років, померла близько 1966 р., і похована на цвинтарі того села. А її первісток Сергій Миколаєвич помер 8.І.1991 р., у м. Бердичеві, і був похований дітьми там.
В «Книзі пам’яті України» по Запорізької області є згадка про призваного із Мелітопольського району до лав армії, ще в 1938 р.,
Ницевил Ігнатія Миколайовича, 1918 р. народження.
Звичайно тут найбільш вірогідна проста помилка при наборі тексту тієї книги і дійсним прізвищем цього громадянина було таки саме Ницевич. Однак нинішні нащадки цього відгалуження Роду за Ігната Миколайовича взагалі нічого не пам’ятають і навіть ніколи не чули про його існування. Тим більше він не повинен (не може) вважатися їхнім родичем, бо «син ворога народу» навряд чи міг стати тоді старшим лейтенантом, а саме у цьому чині Ігнатій загинув ще на початку війни, 5.ІХ.1941 р., у віці всього тільки 23 роки. Тому чи взагалі цей громадянин має якесь певне відношення до розглядаємого в цій розвідці Роду Нецевичей – наразі невідомо, бо повністю відсутня інформація про місце його народження.
Дворянин Франц, третій син Франца-Салезія та Розалії, мабуть вже невдовзі після переселення до слободи Кривотин Колцкой, знайшов свою сужену, Гелену. Принаймні в середині шістдесятих років ХІХ ст.. вони були одружені і його дружина неодноразово виступала тоді восприємницею, таким чином Франц таки точно прожив ніяк не менше ніж 40 років.
Однак голодомор 1848 р., коли в Російській Імперії померло на 1 млн. осіб більше, ніж до того помирало в ній щорічно багато років поспіль, суттєво змінив демографічну рівновагу поміж кількістю чоловіків та жінок. Особливо в Київській губернії, яка взагалі втратила тоді 15 % свого загального населення, що вимерло з голоду. Причому жінок померло в цій губернії від голоду на той час значно більше, ніж чоловіків, бо саме їхньою «пайкою» підтримувалася працездатність теж добряче голодуючих (в умовах вимирання) та всеодно єдиних на полі сільськогосподарських робітників.
В результаті голодомору навіть у суміжному до Київської губернії Новоградволинському повіті досить мало постраждалої тоді Волинської губернії доля жінок по відношенню до кількості осіб чоловічої статі стала сягати в 1849 р., серед римо-католиків, вже лише 92,5 %, як для дорослих осіб, так і для дітей. Холерна епідемія того року, внаслідок якої померло аж 690 тис. послаблених голодомором осіб, додала до цього горя. Тому саме проблема пошуку шлюбного партнера постала для чоловіків у середині ХІХ ст. на перший план.
Цей онук Франца-Салезія, за спогадами нинішніх нащадків, прожив всі 80 років і помер у 1939 р.. Тобто Теодор («Фоков», за спогадами мешканців того села, саме таким було сільське і’мя Франца) з’явився на світ близько 1860 р., звичайно вже у слободі Кривотин Колцкой, де він постійно мешкав усе своє свідоме життя. Саме там він помер і був похований на старому німецькому (лютеранському) цвинтарі, яке знаходилося на північному краю тієї слободи – «там, під клюками, де березовий гай». Однак записів про народження Теодора в метричних книгах Ушомирського парафіяльного костьолу за 1857 – 1859 роки, та після 1862 р., немає.
Разом з тим він цілком міг бути охрещений навіть в трохи ближчій до слободи Кривотин Колцкой філії Велединицького парафіяльного костьолу, яка знаходилася в с. Лугіни та функціонувала там аж до 1868 р. [223]. Але ніяких документів від цієї філії в архіві не залишилося. Або ця подія могла відбутися в каплиці Новоградволинського парафіяльного костьолу, яка до 1873 р. функціонувала в також досить близькому до тієї слободи с. Куліши.
Теодор в свій час, доволі таки рано, в порівнянні з іншими двоюрідними братами, одружився з Марією (Мартою) із Ляшевських. Первісток у цієї подружньої пари, син Петро, народився буцімто вже у 1885 р., а остання дитина, якою став син Франц, у 1908 р.. Однак в метричних записах Ушомирського парафіяльного костьолу немає свідчень про вінчання цієї пари і будь-яких записів про народжених нею, загалом вісьмох, дітей, правнуків Франца-Салезія.
Разом з тим ці діти таки були парафіянами Ушомирського костьолу, бо саме там, 9.Y.1911 р., селянин (Лугинський) Петро Нецевич, холостяк 26 років (тобто 1885 р. народження), взяв за дружину селянку Ельжбету (Мартинівну) Красновську, дівчину 18 років. В записі про вінчання цієї пари його батьками були названі Теодор (саме так) і Марія із Ляшевських, а її – Мартін і Кароліна із Ренкас Красновські. Обоє подружжя були мешканцями слободи Кривотин Колцкой.
А трохи раніше від брата, 6.ІІ.1911 р., в Ушомирському парафіяльному костьолі селянин Ян Нецевич, холостяк 21 року (тобто 1890 р. народження), взяв за дружину Теофілію (Олександрівну) Заруцьку, дівчину (лише !) 16 років, походженням із с. Зарубінки. В записі про вінчання цієї пари його батьки були вказані тими ж самими, що й у брата, а її батьками були означені Олександр і Доротя із Островських Заруцькі. Виходячи із релігійного освячення цих шлюбів в костьолі, можна дійти цілком певного висновку, що геть уся родина Теодора притримувалася латинського (римо-католицького) віровизнання.
Разом з тим ці записи також беззаперечно дозволяють визначити соціальний стан самого Теодора і його родини. Виявляється, що остання таки була зовсім не дворянською, а лише «селянською спільнотою». Це означає, що батько Теодора, скоріше за все, не оформлював синові, офіційно, дворянської достойності, на яку той безумовно мав усі формальні права. Принаймні в документах дворянських депутатських зборів Волинської губернії згадок про дворянство Теодора немає.
Наразі Теодор цілком мав можливість сам зробити «подання на отримання дворянства» до тих дворянських депутатських зборів, але не скористався нею, і тому тієї достойності офіційно так таки і не отримав. Звичайно, не було її і у його власних дітей. Можливо що Франц (Фока) просто не встиг виконати усі належні (та довготривалі) дворянські формальності, бо Теодор народився у нього десь у віці 35 – 38 років, тобто доволі таки пізно, як і діти у всіх інших його братів із цього відгалуження першої лінії Роду.
Спогади нинішніх нащадків дозволяють досить певно відтворити багато чого із перепитій життя родин чисельних правнуків Франца-Салезія. Так в родині Петра з Ельжбетою, згідно записів метричних книг Ушомирського парафіяльного костьолу, народилося принаймні троє синів: старшим із них був Йосиф, який з’явився на світ 19.ІІ.1912 р., слідом за ним народилися Костянтин, 4.YIII.1914 р., та Павло, 7.YIIІ.1916 р.. Однак нащадки згадують лише Костянтина (виписаний із слободи Кривотин Колцкой 15.ІІ.1931 р. та отримав паспорт 3.YIIІ.1932 р.) і Павла, і нікого більше. Це означає, скоріше за все, що Йосиф помер ще в дитинстві, а також свідчить про відсутність в цій родині інших дітей, принаймні доживших до дорослого віку.
Петро Тодорович був жорстоко репресованим «по І категорії». Він був заарештований 24.УІІІ.1937 р., а згодом засуджений, на рівні розгляду справи прокурором СРСР, та розстріляний 16.Х.1937 р.. При цьому, згідно записів в його архівно-слідчій справі, віку в ній йому, ще до розстрілу, вже «вкоротили» на 4 роки, зазначивши роком народження 1889 рік.
А в родині Яна (Івана) і Теофілії перша дитина, донька Марія, народилася лише 15.ХІ.1915 р.. Таким чином подружжя аж чотири роки чекало на цю подію, мабуть поки набиралося сил для материнства у дуже молодої, при вінчанні, дружини. Ніяких інших подробиць від нинішніх нащадків про життя цієї родини не маємо. Однак існують певні причини вважати, спираючись на спогади нинішніх нащадків, що ця родина мала потім ще двох доньок, Камілію і Яніну, а також синів Йосифа, який народився 1917 р., та Адольфа, який народився 1922 р..
Наступним сином в родині Теодора і Марії, після Петра, цілком можливо був Владіслав, який народився близько 1888 р.. Про таке свідчить той факт, що вже у 1907 р. він виступив восприємником сина Петра і Фекли Закржевських. Однак в записі про те хрещення прізвище Владіслава було взагалі спотворено і записано дьячками як Ныцевич. Жодних метричних вказівок за події життя цього сина Теодора, якого в родині звали Владьком (а офіційно взагалі писали Володимиром), знайти не вдалося. Нинішні нащадки сповістили, що він мав родину і народив трьох доньок, Теофілію, Валентину та Розалію, одна з яких опинилася згодом в Казахстані.
Немає метричних записів і про події життя передостаннього сина Теодора – Олександра, який народився на початку ХХ ст., 1.І.1904 р.. Олександр був одружений із Філименою (Антонівною) Пашинською. Нинішнім нащадкам відомо лише, що у нього були двоє синів: Броніслав, який народився 25.Х.1931 р., і Павло, який народився 9.ІІ.1936 р.. В цій родині була також донька Олена, яка народилася 11.ІХ.1933 р.. Олександр разом із братом Яном, а можливо що й з іншими своїми двоюрідними братами, був висланий, посполу з родиною та малими дітьми, у Казахстан, в голий степ, пізньої осені 1933 р., де всі вони потім мешкали в с.Петрівка.
Останній із синів Теодора, наймолодший –
Ніцевич Франц Федорович, 1908 р. народження,
із с. Кривотино, був призваним до лав армії в січні 1944 р..
В армії він постав рядовим солдатом і загинув в березні 1945 р., у віці 37 років. Місце його поховання наразі невідоме.
Франц Федорович був одруженим на Марії Рафальській і народив сина на ім’я Станіслав (придомок «Грек»), доля якого цілком визначена. Цілком можливо, що у цієї родини був ще один син, на ім’я Миколай.
Воював ще також один із старших синів Теодора, на ім’я Павло, який народився 6.І.1895 р.. Але для нього, наразі, та війна була ще першою світовою. На фронтах тієї давньої війни Павла було поранено. Після повернення з фронту додому, він одружився із Альбіною, яка народила йому чотирьох дітей. В лютому 1932 р. Павла Федоровича було заарештовано та ув’язнено, а весною наступного року вислано до «виправних лагерів» на 5 років. Знаходилися ті лагери тоді в Казахстані. Там він побрався вдруге та народив собі ще одну дитину. А його першу дружину було заарештовано під самий Новий рік та, «за шпіонаж і антирадянську агітацію», розстріляно 28.І.1938 р..
Після другої світової війни, яку Павло «провів лісником» у Карело-Фінській АРСР, куди потрапив одразу після Казахстану, він побрався втретє, взявши за себе Теофілію Францівну (1930 – 1981). Молода за віком дружина народила йому ще чотирьох, а можливо що й п’ятьох, дітей. Помер Павло Федорович 23.YIIІ.1987 р., у віці 92 роки, і похований своєю великою родиною на цвинтарі с. Яменець. Чисельні гілки його відгалуження Роду від тих трьох (законних) жінок існують й досі.
Доля двох доньок Теодора склалася таким чином: Ганна, яка народилася 1889 р., була одружена із міщанином Ушомирським Вінцентом Галицьким і їхня родина мешкала в слободі Кривотин Колцкой. Саме там 27.ІІІ.1911 р. Вінцент та Анна народили доньку Маріанну (Марьяну), яка померла від кашлю 26.ІХ.1913 р.. А через два місяці по тому в їхній родині з’явилася на світ донька Петронеля, яка народилася 13.ХІ.1913 р.. Петронеля отримала паспорт в 1931 р., тобто дорослою вона таки стала. Ганна Теодорівна прожила 72 роки і похована на цвинтарі с. Яменець, біля батька.
А друга донька, ім’я якої у нинішніх родичів взагалі не збереглося, була скоріше за все Ольгою, яка побралася в свій час із селянином Анастасієм Виговським. Вони народили 7.YІІІ.1912 р. сина Вікентія, в с. Березів Груд, Велидницького приходу. Подальша доля цієї родини невідома. Кінець кінцем Ольга, яка наразі була молодшою від Анни, за згадками нинішніх родичів в 1937 р. була репресована та розстріляна, у віці близько 45 років (?), однак ніяких документів про цю подію в архівах не залишилося.
В результаті жорстокого «дефіциту» наречених брати Франца, які «сиділи на місці», спромоглися створити власні родини і (або принаймні) народити своїх перших дітей дуже пізно. Так Іван мав на той час вже 40 років, Миколай зробив таке лише у 50 років, а Людвіг взагалі у 53 роки. Бо в тій слободі Кривотин Колцкой і не чисельних селах навкруги неї достойних шлюбних партнерів бракувало. Та навіть певний «потяг до міграції» молодшого з братів мало йому допоміг. В результаті Станіслав-Гонорат народив свого первістка лише у віці 42 років, бо також дуже довго відшукував свою шлюбну пару.
Дворянин Людвіг, четвертий син в родині Франца-Салезія та Розалії, парубкував доволі довго. Лише в віці під 50 років («сивина в бороду - біс в ребро») він спромігся підібрати собі шлюбну пару – селянку Дарью Кирилівну Рабчук, яка була за своїм віросповіданням православною. Ще до того часу, як вони офіційно побралися (у православній церкві) в 1885 р., ця пара встигла народити собі принаймні двох позашлюбних нащадків, які можливо були охрещені та потім йменувалися у дворянських документах як Іван стар. та Іван мол.. Після одруження Людвіг і Дарья народили ще чотирьох синів та трьох доньок – всі вони звичайно були онуками Франца-Салезія. Шестеро чоловічих нащадків Людвіга та Дарьї офіційно отримали дворянську достойність указом дворянських депутатських зборів Волинської губернії у 1904 р.
В записах метричних книг Ушомирського (та Барашівського) парафіяльного костьолу не вдалося знайти свідчень про вінчання двох старших синів цієї сімейної пари. Відсутні вони і в метричних книгах Мяколовичеського православного приходу, дослідження яких було проведено, оскільки, згідно законів Російської Імперії, діти Дарьї Кирилівни були охрещені при народженні саме в цій греко-руській релігійній конфесії. Між тим, досягнувши певного віку, всі вони отримували можливість перемінити своє віровизнання на те, якого дотримувався їхній батько (та й взагалі на будь-яке інше, з певними на це потугами). І таке сталося, принаймні для чотирьох з них – Катерини, Анни, Михайла та Григорія, про що можна говорити беззаперечно, бо всі вони у дорослому віці дотримувалися вже латинського віровизнання.
Так в Ушомирському парафіяльному костьолі, 14.ІХ.1908 р., дворянка Катерина Нецевич, дівчина 20 років (тобто 1888 р. народження), взяла шлюб із селянином Францем Висоцьким, холостяком 22 років, походженням із с. Кам’яні Гірки. Її батьками були зазначені Людвіг та Дарья Рабчукова Нецевичі, а його – Мартин та Бенігма із Журавських Висоцькі. Ця сімейна пара, за спогадами нинішніх нащадків, мала п’ятеро дітей. Записи про хрещення двох тих дітей (з перших) знайдено в метричних книгах Ушомирського парафіяльного костьолу: син Франц з’явився у них на світ в слободі Кривотин Колцкой 2.YІІ.1911 р., та помер вже 10.Х.1911 р., а близнята, сини Доменік та Петро, народилися 4.ХІІ.1914 р., вже в с. Кам’яні Гірки. У обох восприємницею була Кароліна Нецевич, дружина Альбіна-Станіслава.
Однак за спогадами нинішніх нащадків ще до цих двох (наразі – трьох) дітей Франц та Катерина цілком могли та мабуть таки народили свого первістка (?), сина Вінцента, записи про хрещення якого знайти не вдалося. Цей Вінцент прожив всього тільки 27 років, бо в буремні тридцяті також був репресований та розстріляний, але жодних документів про таке в архівах не залишилося. Ще ця пара мала доньку Яніну і наймолодшого сина, Йосипа (Юзека) (1923 – 2008). Катерина Людвіковна померла у 1985 р., проживши майже повний столітній вік, і похована на цвинтарі в с. Яменець.
Дворянин Іван стар., якого в сім’ї завжди називали Яськом, а в записі про смерть батька, яка сталася у 1911 р., вже йменували Йосифом, скоріше за все що в 1909 р., тобто у віці 27 років, одружився. Його дружина на ім’я Марія мала не лише цілком «зрозуміле» для цього Роду литовське родове походження, та була донькою литовського банкіра, але й наразі просто виявилася «привезеною» ним до цього шлюбу із тих досить далеких від цієї української місцевості країв, де він проходив в свій час обов’язкову військову (імперську) службу. В їхній родині, поступово, з’явилися на світ семеро дітей, правнуків Франца-Салезія, однак жодного запису про ці події в метричних книгах Ушомирського (та Барашівського) парафіяльного костьолу знайти не вдалося.
Згідно свідчень нинішніх нащадків цього відгалуження Роду старшою дитиною в родині був син Олександр, який народився в 1910 р. і загинув, тобто був вбитий, у 1945 р. Наступними дітьми були донька Олена, яка народилася 13.YІ.1911 р. і померла 31.ІІІ.1989 р., син Євген, який народився 1913 р., донька Фаїна, яка народилася 16.ХІІ.1914 р. і померла 13.YІ.1975 р., син Арсен, який народився 9.Y.1924 р. і помер 25.ХІ.1975 р.. Означені дві доньки померли і поховані в м. Києві, а сини – в с. Трохимівка (до війни – Новотрохімівка), Іванівського району, Херсонської області.
Саме туди, в свій час, після голодомору та з початком розбудови «оборонної вежі», була «відселеною» родина Івана стар., і саме там він помер 8.ІІ.1969 р., у віці 86 років, та був похований. Між тим у 1938 р. Іван стар. був заарештований в тому селі, але доля виявилася до нього прихильною, бо ніяких рішень по його справі так і не було прийнято, вона була взагалі припинена, а сам він був тоді звільнений із під варти.
Наймолодшими дітьми у нього були донька Леоніда, яка народилася у 1927 р., і син Сергій, який народився у 1928 р., та загинув в 5-річному віці. Певним чином насторожує сам факт десятирічної перерви при народженні останніх дітей у Івана стар. – чи не був він взагалі одружений двічі, але згадок його родичів про таке не маємо.
Дворянин Іван мол., який в метричних записах про одруження доньки своєї двоюрідної сестри Розалії Миколаївни був іменований Іоанном, взяв шлюб із Оленою Іванівною у 1912 р., або навіть ще раніше, у 1911 р., тобто одружився в тому ж самому віці, що його старший брат. Вже через рік ця сімейна пара мала нащадка, сина Петра, який народився 14.ІY.1913 р.. В родині Іоанна та Олени було ще двійко дівчат: Анна (1915 – 2002) та Ольга (1921 – 2006).
Ці діти в свій час створили власні родини, народили в них власних дітей та мали від них багато онуків. Петро Іванович, правнук Франца-Салезія, в сій час також побрався, і з Вірою Миколаївною (1921 – 1995) вони народили чотирьох синів. Чисельні нащадки цього відгалуження Роду (це вже «і таке інше» по Францу-Салезію) існують ще й досі. Сам Петро Іванович помер 12.Y.1991 р..
Існує однак певна можливість того, що ця сімейна пара, Іван мол. та Олена, мала ще сина Григорія, саме який і був її первістком. За спогадами нинішніх нащадків цей Григорій загинув на фронтах другої світової війни, але жодних офіційних свідчень про таке в «Книзі пам’яті України» по Житомирській області знайти не вдалося. Ніяких свідчень нащадків за родину цього Григорія також не маємо.
Наступні за віком сини Людвіга та Дарьї, брати-погодки Михайло і Григорій, одружилися одного дня, 19.Y.1913 р., а їхнє вінчання відбувалося в Ушомирському парафіяльному костьолі. Дворянин Михайло, холостяк 27 років (тобто 1886 р. народження), взяв за дружину дворянку Франциску (Стефанівну) Венгловську, дівчину 19 років, походженням із тієї самої слободи Кривотин Колцкой. Її батьками були Стефан і Марьяна із Хоментовських Венгловські. А дворянин Григорій, холостяк 26 років (тобто 1887 р. народження), взяв за дружину селянку Павліну (Філліповну) Лісовську, дівчину 22 років, походженням із сусідньої слободи Кривотин Звягельский. Її батьками були Філіп та Юзефа із Журавських Лісовські.
Першою дитиною в родині двох дворян, Михайла та Франціски, була дочка Людвіка, яка народилася 20.YІІІ.1914 р.. Вона безумовно що поставала дворянкою. Паспорт Людвізі був виписаний ще 21.ІY.1931 р.. Однак вона таки продовжувала мешкати в слободі Кривотин Колцкой, де тоді продовжувала жити її батькова родина, і тому виявилася репресованою, разом із батьком і двома молодшими братами, та висланою у 1933 р. на спецпоселення до Карелії.
Там, у 1939 р., Людвіка Михайлівна одружилася із Болеславом Свентицьким, але досить скоро чоловік її загинув на фронтах другої світової війні. Після війни, за допомогою дядька Івана стар. (Яська), вона почала працювати в с.Трохимівка, Іванівського району, Херсонської області. Згодом Людвіка ще двічі одружувалася, народила трьох синів і дочекалася від них онуків. Померла Людвіка Михайлівна в віці 86 років, у 2002 р..
Ще до народження Людвіки її батько, Михайло Людвикович, вже мав дитину, позашлюбну доньку Катерину, яку в 1907 р. народила йому Павліна Висоцька, побратися з якою йому однак не довелося.
Дворянин Михайло Нецевич повоював ще у першу світову війну, причому зовсім не на офіцерській посаді, але він командував кулеметним відділенням в армії Брусилова і за свої успішні військові дії на фронті був нагороджений Георгіївським хрестом 4 ступеня. Михайло був поранений та контужений на фронті при вибуху снаряду, внаслідок чого його, після лікування в Мелітополі, демобілізували із тієї армії у 1915 р..
Тому перший син в родині Михайла та Франціски, правнук Франца-Салезія та безумовно, формально, дворянин, з’явився на світ вже 18.IY.1916 р. і був охрещений Броніславом. Цей Броніслав отримав нагоду за часів другої світової війни перебратися мешкати до Польщі. Там він одружився двічі і народив трьох синів, чисельні нащадки яких живуть ще й досі. Броніслав багато років прослужив у польській армії. Він прожив всього тільки 59 років, помер 2.YIII.1975 р. і пхований у м. Познань, Польща.
Разом з ним перебрався мешкати до Польщі і наступний із синів Михайла та Франціски – Доменік (Янек), який народився25.ХІ.1920 р. Ця особа вже не могла отримати дворянської достойності, бо радянська влада на той час усю дворянську спільноту заперечила, «як клас», та «відмінила» (і взагалі ліквідувала) цей класовий соціальний інститут. Доменік одружився вже на «новій батьківщині» та народив там трьох доньок. Він помер 1.ХІІ.1968 р., у віці лише 48 років, від хвороби лоханок, отриманій на фронті. Похований родиною в м. Рацибож, Польща.
А сталося таке «переселення» братів тому, що в 1933 р. дворянина Михайла та його дітей було відселено до спецпоселення у Карелію, а потім й взагалі до архангельських лісів. Там Броніслав та Домінік, як «особи із польськім корінням», попали в часи другої світової війни до лав (польської) дивізії ім. Костюшко, воювали в ній і наразі залишилися після тієї війни мешкати у «новій» Польщі – таке тоді дозволялося. Але їхній батько всеодно до 1948 р. залишався на спецпоселенні в Карелії. Тільки через 15 років він повернувся до рідних країв, де ще займався теслярством, а в другій половині 1954 р., у віці 68 років, помер там і був похований дітьми на цвинтарі в с. Яменець, неподалік від дружини.
Останньою дитиною в родині Михайла та Франціски був їхній молодший син, Франц, який народився 21.ІХ.1928 р.. Мати однак недовго пестила цю дитину, бо померла ще в 1930 р., при наступних родах, разом із дитиною, у віці всього тільки 37 років, так і не дочекавшись онуків. Вона похована на цвинтарі с. Яменець.
Франц Людвикович із самого раннього дитинства, аж 16 років поспіль, невідомо з якої нагоди, мабуть просто як «син репресованого», провів у спецпоселенні в Карелії, звідки був «відпущений» вже тільки після батька, у 1950 р.. Звільненого споконвічного спецпоселенця невдовзі «забрали» ще на три роки – цього разу до армії.
Франц був одружений із Антоніною (Вікентьєвною) Станішевською, 2.ХІІ.1931 р. народження, і ця родина довгий час мешкала неподалік від слободи Кривотин Колцкой, у с. Горщик, де народила двох синів, вже праправнуків Франца-Салезія. В 1964 р. родина збудувала собі дім в с.Ємельяновка, а після чорнобильської катастрофи взагалі перебралася до м. Володимир-Волинський, на прабатьківщину свого Роду. Франц Михайлович помер 31.YІІ.2006 р., у віці 78 років, та похований в м. Москва. Там же мешкають зараз і два сини Франца та Антоніни.
Разом з тим, по Михайлу (та Францизці ?), виникло також окреме запитання, а саме – ким доводиться для них такий собі
Нецевич (він же - Ніцевич) Петро Михайлович,
1919 р. народження, походженням із с. Кривотин.
Цей чоловік, записаний в «Книзі пам’яті України» по Житомирській області двічі, під обома тими прізвищами, був призваним до лав радянської армії у січні 1944 р., постав в ній рядовим солдатом і загинув в липні 1944 р., у віці 26 років. Місце поховання його невідоме.
Нинішні нащадки по Михайлу та Францизці стверджують однак, що такої дитини в їхній родині не було. Дійсно, навіть ті імена, які ця сімейна пара давала своїм синам, «зовсім із інших святців», ніж ім’я Петро. Між тим не існує, поки що, жодних вказівок на родину, в якій цей Петро міг би народитися на світ. Тобто, можливо ще зовсім не всі гілки Роду, які колись мешкали в слободі Кривотин Колцкой, вдалося ідентифікувати – для цього бракує як належних документів, так нажаль вже й свідків.
Перша дитина в родині Григорія та Павліни народилася на пів року раніше, ніж перша дитина в родині брата. Вже 8.ІІІ.1914 р. вони мали сина Франца. Після цього у них, послідовно, народилися ще сини Станіслав, 26.YІ.1915 р., та Віталій, 18.ХІІ.1918 р.. Тільки двоє перших наразі мали можливість називатися дворянами. За згадками нинішніх нащадків в цій родині буцімто були ще й три доньки – Емілія, Теофілія та Маня (?), які чомусь виховувалися у дітбудинку. Павліна померла 1947 р., а чоловік пережив її на 20 років. Подружжя поховано на цвинтарі с. Яменець.
Їхній син Франц, згідно спогадів нинішніх нащадків, загинув на фронтах другої світової війни, буцімто у 1942 р., але в «Книзі пам’яті України» по Житомирської області він не зазначений. Інші сини цієї сімейної пари, як і їхні сестри, створили власні родини та мали чисельних нащадків. Це відгалуження Роду існує ще й досі.
П’ятий син Людвіга та Дарьї, дворянин Миколай, народився 5.ХІІ.1893 р. В свій час він одружився, але записів про цю подію в метричних книгах Ушомирського парафіяльного костьолу не має. В 1948 р., разом з двома дітьми та дружиною Марцеліною, Миколай (вже третім з цього відгалуження Роду) перебрався мешкати в Польщу, до небожа Бронека.
Миколаєм та Марцеліною було народжено трьох синів. Одного з них, ім’я якого не збереглося, було вбито німцями ще в часи окупації, а двоє інших правнуків Франца-Салезія, Юзеф (народився 18.Х.1920 р.) та Зігмунд (народився 1928 р.), разом із батьками, довгі роки мешкали в Польщі. Вони в свій час там побралися і народили дітей, а їхні нащадки роз’їхалися вже по усьому світу. Миколай Людвикович прожив 70 років, помер 25.ХІ.1963 р. і був похований дружиною на цвинтарі м. Свідниця, Польща.
Наймолодший з синів Людвіга та Дарьї, дворянин Петро, народився 27.Y.1895 р., з якоїсь нагоди його було виписано із слободи Кривотин Колцкой ще 23.Х.1908 р. Петро одружився із Антоніною Станіславовною Цалко (1903 – 1990), родом із м. Біла Церква. Родина мала декількох дітей, але коли Петра Людвиковича репресували у 1935 р., та заслали на Соловки, мати віддала тих дітей до притулку. Після реабілітації Петра, і його повернення до дому у 1937 р., ця сімейна пара відшукала в тих притулках лише доньку Розалію (1928 р. народження) і спромоглася у 1940 р. народити ще одного сина, правнука Франца-Салезія, Віктора. Петро Людвикович похований на цвинтарі в м. Біла Церква.
Нащадки його сина, Віктора Петровича, живуть в тому місті й досі.
Дворянка Марія Нецевич, яка народилася 12.YІІ.1892 р., в свій час побралася із селянином Григорієм Карчевським. За спогадами нинішніх нащадків вони народили шестеро дітей. Уся ця родина була висланою «свого часу» до Казахстану. Жодних метричних записів за неї знайти в метричних книгах Ушомирського, Барашівського та Олевського парафіяльних костьолів не вдалося. За спогадами нинішніх нащадків ця родина мала 5 синів, наразі Івана, Костянтина, Франца і Григорія, а також доньку Марію. Як місце їхньої висилки в Казахстані називають с. Держанівка.
Ще одна донька Людвіга та Дарьї, дворянка Анна, яка народилася 19.І.1891 р., одружилася із міщанином Ушомирським Станіславом Заруцьким із с. Зарубінки, рідним братом дружини Яна Теодоровича. Їхній шлюб стався скоріше за все через півроку-рік після шлюбу Яна, однак запис за нього в метричних книгах Ушомирського костьолу відсутній. Ця сімейна пара мешкала саме в с. Зарубінки, де 18.ХІ.1912 р. народила свою першу дитину – доньку Марію. Нажаль наступна інформація про події життя цієї родини відсутня, а нинішні нащадки про неї взагалі нічого не знають – навіть про сам факт її існування.
Людвіг Франц-Салезієвич Нецевич прожив 83 роки і помер 20.ХІ.1911 р.. В записі про його смерть в переліку «залишених по собі» ім’я доньки Анни не згадується, хоч вона в той час безумовно була живою та процвітала, хоч і жила, цілком можливо, у іншому місці і тому за неї «забули». Поховали цього небіжчика на парафіяльному кладовищі Ушомирського костьолу.
Дворянин Станіслав-Гонорат, п’ятий і наймолодший син в родині Франца-Салезія та Розалії, наслідував по батькові «отчизну» - с. Баранівка, маєток в якому Рід таки зберіг за собою. Саме як мешканець цієї місцевості він згадувався ще у 1889 р., виступаючи восприємником в Коростишевському костьолі, разом із особою з другої лінії цього Роду, при хрещенні дитини на ім’я Єфродіка (Комарковська) [271].
Станіслав-Гонорат повернувся мешкати до того села мабуть вже через багато років після того, як скінчилися голодомор 1848 р. та холерна епідемія 1849 р., бо сам народився лише у 1832 р.. Однак достойних кандидатів в шлюбні партнери там йому довелося шукати та чекати ще дуже довго, поки його дружиною не стала Аполонія із Березовських.
Лише у віці 42 років він народив з нею свого первістка, Павла-Норберта, 6.YІ.1872 р., в селі Шлістиця (?), яке знаходилося у межах Веледницької (а можливо і Народицької) римо-католицької парафії. Однакок вже через кілька років Аполонії не стало, і 2.ІХ.1875 р. Станіслав-Гонорат взяв другий шлюб, з 28-річною панною (дівчиною) Людвікою, яка також походила із дому дворян Березовських. Першим сином у цієї пари був Люціан, який народився в 1878 р. у м. Ксаверово. Обом цим дітям батько офіційно оформив дворянську достойність через постанову дворянських депутатських зборів вже 18.ІІІ.1880 р.. Він чомусь дуже поспішав зробити таке для цих двох, хоч іншим своїм дітям, молодшим за віком, вже нічого та ніколи офіційно по цій достойності не оформлював.
В Радомишлевському повіті, постійно мешкаючи після народження Люціана в с. Баранівка, Станіслав-Гонорат, можливо внаслідок родинних «потягів до міграції», декілька разів виступав восприємником дітей в зовсім різних і досить віддалених місцях цієї місцевості. Так 15.Х.1883 р. він «тримав на руках» у Малинському костьолі Юзефу, доньку пруських підданих Франца-Вільгельма Андрійовича та Марії-Магдалени із Чайковських Штермерів, своїх найближчих сусідів по тому селу [245]. А в 1886 р. він вже виступав восприємником дітей у родинах міщан Гнадовських та Спеховських, причому робив це в досить далекому на ті часи парафіяльному костьолі м. Коростишева [246].
Як склалася родинна доля його первістка, дворянина Павла-Норберта – наразі невідомо. Нинішні нащадки геть нічого за нього взагалі не пам’ятають, між тим в метричній книзі Веледницького парафіяльного костьолу, біля запису про його народження, є таки припис про видачу цієї особі паспорта – «виписаний 1934 р.». Таким чином Норберт-Павел прожив принаймні 62 роки і безумовно мав родину, долю якої ще доведеться з’ясовувати, але де конкретно проходило те його досить довге родинне життя – достеменно невідомо.
Між тим в 1897 р., при першому всеросійському переписі населення, потомствений дворянин Норберт-Павел Нецевич, старший син родини Станіслава-Гонората, був записаний постійним мешканцем с. Баранівка. Там він мав тоді невеличке господарство, на доходи від якого існував. При цьому його «дворянська усадьба» мала тільки одне житлове приміщення – деревяну хату, криту соломою. Разом із ще холостим на ту пору Норбертом-Павлом у цій хаті був також записаний постійним мешканцем його молодший брат, Альбіна-Станіслав. Домашнє хазяйство двох братів вела у них єдина особа – кухарка-прислуга.
Норберт-Павел скінчив двох класове училище в м. Малині і вважав своєю рідною мовою польську. Він притримувався римо-католицького віровизнання та був військовозобов’язаним – ратником І розряду [237].
Однак вже зовсім невідомою постала доля наймолодшого сина Станіслава-Гонората і Людвіки, Франца, який народився 3.І.1888 р.. Залишився єдиний запис про його хрещення в метричних книгах Ушомирського парафіяльного костьолу. Повна відсутність в архіві записів тих метричних книг «про смерть» для цієї парафії, з 1863 по 1899 рік включно, не дозволяє з’ясувати конкретно як довго жив той Франц. Дворянські документи на нього батьками оформлено не було. Лишається тільки здогадуватися, що цей Франц помер ще в дитинстві.
Дворянин Люціан (Луціанъ), холостяк 26 років (тобто 1878 р. народження), взяв 1.ІІ.1904 р. шлюб з селянкою Маріанною (Едвардовною) Залізко, дівчиною 18 років, походженням із сусідньої слободи Кривотин Звягельский. Її батьками були Едвард та Єва із Островських Залізко. Саме тоді, вперше за 50 років життя в межах крайньої західної частини Ушомирської парафії, шлюб Нецевичів було освячено в Ушомирському парафіяльному костьолі. Принципово, оскільки місце проживання Маріанни належало до Ємільченської волості Новоградволинського повіту, освячення того шлюбу могло відбутися також і в Новоградволинському парафіяльному костьолі, між тим в довгій історії Роду Нецевичів, які неодноразово брали дружин з цього села, таке ніколи не відбувалося.
Сам же Люціан мабуть таки звик мати справу із Ушомирським костьолом та Домом Залізко, бо ще у 1896 р., в віці 18 років, він хрестив там дитину разом із Теофілією Залізко. Наразі зазначимо, що лише батько Люціана, Станіслав-Гонорат, єдиний серед своїх братів і (старших) сестер, був в свій час охрещений в Ушомирському парафіяльному костьолі, і саме це, мабуть, якимось чином «відзначилось» на уподобаннях відправляти там релігійні обряди у його власних дітей. Хоч обряд хрещення самих його дітей, окрім наймолодшого, Франца, у тому костьолі зафіксовано не було.
Але Рід дворян Нецевичей, мешканців дуже далекої слободи, в Ушомирському парафіяльному костьолі був взагалі нікому із його священнослужителей невідомий. Бо при хрещенні там первістка Люціана та Маріанни, сина Йосифа, який народився 11.ІХ.1904 р., його батьків було записано «селянами Лугинськими» (а в іншому місті – взагалі Логінськими). Основою для такого запису послужило те, що слобода Кривотин Колцкой належала саме до Лугинської волості Овручського повіту, а хто такі ті добродії Нецевичі – в костьолі і гадки не мали. Бо не тільки їхня суспільна приналежність, але й імена та навіть прізвища батьків Люціана в різних метричних записах книг того костьолу були, саме тоді, записані різними:
Нецевич, Ніцевич, Ницевич та навіть Ныцевич!
Таким чином, виключно з «волі дьячків», шість сторіч поспіль, тобто споконвічно, постійне прізвище цього Роду –
Н Е Ц Е ВИ Ч І
«розщепилося», вже саме у ХХ ст., аж на три, а наступна жорстока радянська система «обліку населення» міцно «закріпила» ті змінені (точніше – скалічені) прізвища за окремими гілками єдиного Роду. Ми не будемо взагалі досліджувати будь-які «деталі» цієї сумної «події», внаслідок її появи лише з причини дьячкової безграмоті та повної безвідповідальності ксьондзів. Подібні «виверти» дьячків, які взагалі змінювали «парсуну» особи, зрідка доводилося, ще за часів Імперії, виправляти вищий (наглядовій) релігійній інстанції. Сумно, але в цьому разі такого не сталося – мабуть вже просто на таке не вистачило часу.
Після первістка в родині Люціана та Маріанни народилися ще двоє дітей: син Адольф, який з’явився на світ 1.YІІ.1906 р. і помер 12.Х.1906 р., в записі про народження його батьків було названо чомусь міщанами, та донька Петронеля, яка з’явилася на світ 20.Х.1912 р. і померла від проносів 28.І.1913 р., в записі про народження якої її батьків було вперше названо, як і належить, дворянами. Більше дітей ця родина не народжувала, мабуть внаслідок дуже тяжких (наступних?) пологів у Маріанни та проведеній їй тоді операції. Родина постійно мешкала в слободі Кривотин Колцкой, де їй належали не лише значні земельні, та все ж таки менші ніж 50 десятин, але також і великі лісові угіддя.
Разом з тим досить заможний дворянин Люціан, як і його двоюрідний брат, також дворянин Михайло (Людвикович), таки отримав призов до армії у першу світову війну, маючи вже цілком солідний вік у 36 років, і воював в ній, причому також зовсім не на офіцерській посаді. Він потрапив із тієї армії у німецький полон, де й перебував в ті часи декілька років поспіль.
За радянської доби у Люціана, чи не з нагоди того, що він був дворянином, з початком масових репресій проти кулаків 5.ІІ.1930 р., було відібрано землю та ліс, а його самого було виселено із прикордоної смуги та в тому ж 1930 р. відіслано «на перевиховування» до лісозаготівельної бригади, у Карпати (?). Наразі до того, принципово, справним селянам все ж таки залишали для користування землю, після 1924 р. – максимум! – 15 десятин (або га), якщо вона, звичайно, у тих селян ще була в наявності «до того». Літній же Люціан швидко отримав на тих важких лісозаготівельних роботах астму, тяжко захворів і помер від неї у 1936 р., в віці 58 років, на руках у сина в м. Малин, та був похований ним на цвинтарі в с. Щербатово.
За часів існування Російської Імперії родина Люціана та Маріанни цілком мала змогу забезпечити (начальну та середню) освіту та належне виховання свого єдиного нащадка, принаймні таким чином, як це тоді розуміли у селі (слободі), але другий шабель тієї освіти мабуть вже потребував від родини значних зусиль та коштів. Однак, згідно законів Російської Імперії, сама імперська влада також повинна була опікуватися освітою та вихованням дітей своїх військовослужбовців-дворян. І чи не з цієї самої нагоди міг опинитися в лавах армії вже досить літній дворянин Люціан – щоб у його родини з’явилася реальна можливість реалізувати більш суттєву (середню) освіту для сина.
Та як би то не було, але «в результаті» десятирічний дворянин Йосиф Люціанович, правнук Франца-Салезія, разом із матір’ю, став мешкати у часи полону батька в м. Малин, де і навчався в гімназії. Під час того навчання він добре познайомився в гімназії із своєю однокласницею Марією Яківною Пянкевич, яка народилася у 1905 р. Вже після того, як він закінчив малинську гімназію (а точніше – її наступницю) та став працювати вчителем, вони побралися. Вчителював Йосиф Люціанович у школах одразу двох сіл поблизу того м. Малин – Щербатово та Березів Грудів. В ці часи в його родині з’явилися на світ двоє синів – первісток Анатолій, який народився у 1929 р., та Вадим, який народився 4.ІІІ.1935 р.
Однак доля до самого Йосифа Люціановича, а також до його родини та близьких, виявилася напрочуд жорстокою. В 1936 р. він ховає одразу двох найближчих йому людей – батька і дружину. А в наступному, 1937 р., вже від двох малолітніх дітей, які залишилися без матері, забирають і їхнього батька. Йосиф Люціанович був заарештований, репресований і розстріляний 28.ХІІ.1937 р., у м. Житомирі. Жорстокість і звіряча суть радянської «влади» взагалі не знала тоді меж.
З тих часів долею двох малолітніх повних сиріт опікувалася вже тільки їхня рідна бабуся, яку в родині завжди йменували Марцеліною. Вона перебралася мешкати разом із малолітніми онуками знову до слободи Кривотин Колцкой. Не зважаючи на буремні часи боротьби радянської влади із власним населенням, багаторічні воєнні поневіряння та часи післявоєнної розрухи, баба таки спромоглася виростити обох своїх онуків.
Однак старший з них, Анатолій, все ж помер молодим, лише в віці 20 років, вже у 1949 р.. Між тим зла доля цього відгалуження Роду таки минула його молодшого брата. Вадим Йосифович, праправнук Франца-Салезія, живий ще й досі. Він одружений із Анною Антонівною, 1936 р. народження, і народив з нею трьох дітей. Вадим Йосифович зберіг найтепліші почуття до бабусі, яка перебрала на себе усі багаторічні турботи про його та братову долю. Марцеліна (Маріанна) Едвардовна померла у 1957 р., в віці 75 років, і похована на цвинтарі с. Яменець, однак під своїм дівочим прізвищем, а не як жінка «ворога народу». Страшні то були часи, добродії, погодьтеся!
Альбіна-Станіслав (записаний в деяких документах як Альбіна-Гонорат і дворянин, яким він таки в дійсності був, але не оформив собі тієї достойності офіційно), холостяк 25 років (тобто 1883 р. народження), взяв 20.І.1908 р. шлюб із селянкою Кароліною (Марківною) Висоцькою, дівчиною 18 років, із слободи Кам’яні Гірки, яка також належала до Лугинської волості, Овручського повіту. Її батьками були Марк та Олена із Островських Висоцькі, а свідком при їхньому вінчанні став Петро (Теодорович) Нецевич. Таким чином дружини згаданих рідних братів, Люціана і Альбіна-Станіслава, були поміж собою також близькими родичками, наразі двоюрідними сестрами.
Але до цієї події, у 1897 р., при першому всеросійському перепису населення, Альбіна-Станіслав, який мав тоді 14 років, був записаний як такий, що постійно мешкає, разом із своїм старшим братом Норбертом-Павлом, у «родинній колисці» Роду - с. Баранівка. В переписному листі було зазначено, що він навчався тоді грамоті вдома, вмів читати та вважав своєю рідною мовою польську [237].
Шлюб Альбіна-Станіслава та Кароліни також було освячено в Ушомирському парафіяльному костьолі, де потім ця родина вже хрестила своїх дітей, правнуків Франца-Салезія – сина Петра, який народився і помер одного дня, 6.І.1909 р., сина Франца, який народився 2.Х.1912 р., а також трьох доньок – Олену (народилася 1.І.1910 р.), Людвіку (народилася 24.YІІІ.1911 р.) і Альбіну (народилася 5.YІ.1914 р.). Дві з цих доньок однак невдовзі померли: Альбіна 21.ІY.1915 р. від невідомої хвороби, а Олена ще 9.ІІ.1915 р. від запалення лоханок.
Батьки зовсім не поспішали хрестити своїх наступних дітей одразу після їхнього народження. Цей обряд відбувався з ними у тому далекому костьолі (?) лише через 10 – 30 днів, в залежності від пори року, коли та дитина народилася. Можливо таке сталося в цій родині по тій причині, що у випадку з Петром були порушені геть усі (реальні) строки тих «подій приєднання до релігії», принаймні у метричних записах про них, оскільки фізично зробити таке тоді було цілком неможливо. Бо в обидва боки до Ушомирського костьолу було під 100 км тих ще доріг, а слобідська каплиця сконала, скоріше за все, у 1887 р.
Повна відсутність будь-яких метричних даних за початкові роки радянської пори не дозволяє знайти записів про
Ніцевича Семена Альбіновича, 1917 р. народження,
із слободи Кам’яні Гірки. Він пропав без вісті
ще у 1941 р., на самому початку війни,
маючи всього тільки 24 роки.
Але цей, скоріше за все наймолодший, син був в родині Альбіна-Станіслава та Кароліни не останньою дитиною. Спогади нинішніх нащадків свідчать про те, що в ній народилася ще принаймні одна донька, знову таки названая батьками Оленою, яку вони спромоглися виростити. Одружившись, ця Олена мешкала після війни деякий час в рідній слободі своєї матері – Кам’яній Гірці. Вона народила в цьому шлюбі трьох дітей і мала чисельних онуків. Однак про долю усіх інших дітей Альбіна-Станіслава та Кароліни нинішнім нащадкам нічого не відомо.
Ця родина ще за часів Російської Імперії перебралася мешкати із слободи Кривотин Колцкой, яка розташована посеред суцільних болот, до рідної слободи дружини, Кам’яних Гірок. Там вона облаштувалася на так званій «Альбіновій точці» - невеликому (сухому) кам’яному пагорбі поблизу тієї слободи. В часи, які передували колективізації, Альбіна-Станіслав порозпродував та пороздарював майже усе своє немале добро, а деяку залишкову частину його передав до колгоспу, куди вступив добровільно. У власної його родини «на хазяйстві» залишилася тільки одна корова.
Мабуть Альбіна-Станіслав добре зорієнтувався у «радянській дійсності та її перспективах». Разом з тим його сім’я не бідувала, бо в ті часи відбувалася постійна контрабанда різних товарів із сусідньої Польщі, кордон з якою проходив всього у декількох кілометрах від слободи Кривотин Колцкой. В результаті якогось недогляду (?) Альбіна-Станіслав одного разу таки попався на цій контрабанді, був заарештований та 9 місяців знаходився у (попередньому) ув’язненні в буцегарні. Однак вичерпних свідоцтв проти нього діючий тоді владі зібрати не вдалося, тому, враховуючи його добровільний вступ у колгосп, а також необхідність спорудження на «Альбіновій точці» великого доту прикордонної смуги оборони, родину Альбіна-Станіслава просто виселили. Спочатку у Дніпропетровську область, а згодом і в Херсонську, які обидві суттєво знелюдились в результаті голодомору 1932 – 33 років.
З Херсонської області мабуть і був призваним до лав армії Семен Альбінович, ще на самому початку другої світової війни, бо інші Нецевичі, які мешкали у Житомирській області, потрапили до лав тієї армії лише в січні 1944 р., коли ця місцевість була звільненою від німецької окупації. Коли саме, та конкретно де, завершилося життя Альбіна-Станіслава і його дружини Кароліни – ще й досі не з’ясовано.
Станіслав (якого також писали дворянином, хоч офіційно цієї достойності він не отримував), холостяк 28 років, взяв 9.ІІ.1914 р. шлюб із селянкою Камілією (Філліповною) Залізко, дівчиною 20 років, походженням із слободи Кривотин Звягельский, і сталося це через 10 років по тому, як подібна подія відбулася в житті його брата Люціана. Її батьками були Філіп та Франциска із Суходольских Залізко (в метричному записі – Желизко та Желізко). Таким чином усі три дружини трьох означених братів виявилися поміж собою кревними родичками, причому двоє із них навіть походили з одного Дому.
Шлюб Станіслава і Камілії був освячений, а потім вони вже хрестили власних дітей, як і дві інші зазначені вище сімейні пари, в Ушомирському парафіяльному костьолі. Двох перших доньок Станіслав з дружиною народили ще у Російській Імперії – Альбіну 14.IY.1915 р., а Теофілію 22.ІХ.1916 р.. Син Іван з’явився у них вже наприкінці 1917 р. і ще міг вважатися дворянином, а потім з’являлися на світ доньки: Аделія (народилася 1921 р.), Розалія (народилася 1923 р.), Антоніна (народилася 8.ІІІ.1925 р.) і знову Теофілія (народилася 1930 р.). Таким чином старша Теофілія вже таки померла до цього року, тобто ще в дитинстві. Швидко пішла зі світу і наймолодша дитина родини, син Альбін, який народився 1931 р. – він сконав ще у зовсім ранньому дитинстві.
Ця родина також, після голодомору, перебралася до Херсонської області, Іванівського району, в с. Новотрохимівка. Там 17.06.1938 р. Станіслав був заарештований «за участь в контрреволюційній повстанчеській організації». На щастя, його справа була припинена постановою Управління НКВС по Запорізькій області, через півроку, 1.02.1939 р., і він був звільнений із під варти, а згодом взагалі реабілітований [238].
Єдиний чоловічий нащадок Станіслава, і суто формально дворянин, син Іван, правнук Франца-Салезія, який помер 17.YIII.1978 р., у віці 61 року, був одружений із Антоніною (Степанівною) Островською, яка народилася 15.IY.1922 р. Вони мали двох синів, Віктора та Миколая, а також двох доньок, Антоніну та Станіславу. Саме з цими онучками, в с. Ново-Василівка, Бердянського району, Херсонської області, доживала свій вік Камілія Філліповна Нецевич. Вона померла 1982 р., у віці 88 років, і похована на цвинтарі того села. Її чоловік також прожив доволі довго – навіть свій паспорт він отримав лише у віці 79 років, 19.ІІІ.1965 р. [90]. Але коли він помер та де спочиває – невідомо.
Юліан-Станіслав (взагалі записаний міщанином), холостяк 22 років (тобто 1887 р. народження), взяв 17.І.1910 р. шлюб із селянкою Павліною (Мартиновною) Красновською, дівчиною 18 років, зі слободи Кривотин Колцкой. Її батьками були Мартин та Кароліна із Ренкас Красновські, а свідком їхнього шлюбу став Люціан Нецевич. Через півтора року свідок шлюбу його брата, Альбіна-Станіслава, Петро Теодорович Нецевич, також взяв собі дружину з цього Дому, а саме рідну сестру Павліни, Ельжбету. Не виключено, що ці сестри мали ще й двох братів, селян Лугинських Миколая та Вікентія, хресниками дітей в родинах яких виступали свого часу Люціан і Юліан-Станіслав. Таким чином стосунки братів Станіслав-Гоноратовичів та інших членів Роду Нецевичів з цим Домом весь час були напрочуд тісними, а шлюб Юліана-Станіслава та Петра із рідними сестрами ті стосунки лише «закріпив».
Шлюб Юліана-Станіслава та Павліни було освячено, а надалі вони вже хрестили власних дітей, як і три попередні сімейні пари, у тому самому Ушомирському парафіяльного костьолі,. Таким чином всі брати Станіслав-Гоноратовичі та їхні дружини були парафіянами саме цього костьолу. Свою першу дитину Юліан-Станіслав та Павліна народили 18.ІХ.1910 р., але їхній первісток, син Антонін, помер від скарлатини вже 29.ХІ.1911 р.. Наступна дитина, син Павло, народилася 23.І.1912 р.. А вже 17.ІІ.1914 р., у віці всього тільки 27 років, від сухот, помирає Юліан-Станіслав. Як свідчить метричний запис «про смерть», він залишив по собі дружину Павліну та сина Павла.
Разом з тим на цвинтарі в с. Яменець удова по Юліану-Станіславу, яка померла в 1980 р., у віці 90 років, похована в одній могильній огорожі із Нецевич-Козак Альбіною Юліанівною, яка буцімто народилася в 1918 р., згідно напису на могильному хресті. Звичайно що це не так, і згадана посмертна дитина у Павліни мусила з’явитися на світ ще в 1914 р., але метричних записів про її народження знайти не вдалося. Альбіна та Павло постійно жили в слободі Кривотин Колцкой, де останній отримав свій паспорт 11.YIII.1932 р.. Комусь з них 5.ІІ.1938 р. було також видано свідоцтво про смерть батька. Альбіна померла через рік, у 1939 р., а всі сліди Павла, після того, як він отримав ще один паспорт 14.ІІІ.1941 р., взагалі загубилися і жодної інформації про нього не маємо.
Згадки про особу Нецевича (він же Ніцевич) Петра Михайловича, 1919 р. народження, саме із с. Кривотино, виводять на невідому досі особу Роду, мешканця слободи Кривотин Колцкой, з тим ім’ям Михайло, який міг народитися близько 1890 р.. Між тим жодних конкретних спогадів за цю особу нинішні нащадки Роду не мають, відсутні також і будь-які записи в метричних книгах як за того, нікому невідомого, Михайла, так і за його батька. А в самій тій слободі, окрес Великоднього болота, де згодом оселилися усі родини першої лінії Роду Нецевичів, взагалі не існувало хати, де б та особа на (третє!) ім’я Михайло могли мешкати.
Ця, невідома, особа звичайно ніяким чином не могла бути описаним раніше Михайлом Григоровичем, народженим у 1887 р., бо у того на 1919 р., коли він сам мав 32 роки, вже був один син на ім’я Петро, народжений ще у 1912 р., доля якого цілком з’ясована. Цей Михайло Григорович загалом мав трьох синів, і наступними за первістком Петром у нього були Олександр та Тофіль. З іншого боку, батьком того невідомого Михайла не міг бути і сам Григорій – родини двох дітей на одне і те саме ім’я взагалі не хрестили, якщо вони тільки не були у них незаконнонародженими (та й то їх тоді охрещували тільки Іванами), бо цьому безумовно обов’язково б запобігли як піп, так і ксьондз.
Разом з тим також не виключений і той варіант, що означена (подвійна !) людина, яка згідно записів в «Книзі пам’яті України» по Житомирській області загинула на фронтах другої світової війни – лише «фантом», який просто дублює, з помилкою по даті народження, згадану вище особу старшого сина Михайла Григоровича. Проти цього, однак, виступає той факт (?), що для неї відома, буцімто, хоч приблизна дата загибелі.
Значно складніше визначитися із походженням іншої беззаперечно існувавшої особи – Ницевичем (в оригінальному записі Ницевилем) Ігнатієм Миколайовичем, 1918 р. народження. В тому разі, якщо вважати місцем його народження слободу Кривотин Колцкой, кінець кінцем доведеться майже слово в слово повторити все те, що написано вище відносно Петра Михайловича, 1919 р. народження. Замінивши лише ім’я (батька) Михайло на ім’я Миколай. Наразі в ободвох випадках, і про таке безумовно належить постійно пам’ятати, нинішні нащадки першої лінії Роду за означених осіб геть нічого ніколи не чули і не знають.
На завершення досліджень цього розділу розвідки є певний сенс повернутися до позаминулих подій в родинному житті членів Роду Нецевичей. А саме, пригадати як в цьому Роді його члени, в свої часи, два рази називали одразу декількох малюків чоловічої статі на честь тих осіб, завдяки діям і зусиллям котрих Рід двічі (офіційно!) підтвердив свою шляхетність та отримав для користування аж два герба, спочатку у великому князівстві Литовському, а згодом в Речі Посполитій.
Багаторічні дії у напрямку підтвердження шляхетності Роду Миколи Франц-Салезієвича, вже в новій батьківщині цього Роду, на теренах Російської Імперії, теж призвели до такої самої як в минулі часи визначної суспільної події – завдяки ним Рід було затверджено у дворянстві вже цієї держави. Звичайно, що цей Рід, який ще у ХІХ ст. пам’ятав прадавні події свого родового об’єднання із князями Ружинськими і свою власну визначну шляхетність в минулій батьківщині – Речі Посполитій, мусив якимось чином, та безумовно що бажав, визначити видатну роль означеної особи Миколи Франц-Салезієвича в отриманні цим Родом російського дворянства.
Подібне визначення його ролі таки відбулося, причому вже цілком «традиційним» для цього Роду способом, бо Микола Людвикович, Микола Фокович, Микола Григорович і, нарешті, Микола Іоаннович, син Розалії Миколпївни, з’явилися на світ, один за одним, саме в останнє десятиліття ХІХ ст.. Не виключено, що таким чином у Роду вшанували вже тільки пам'ять по Миколі Франц-Салезієвичу, однак повна відсутність метричних записів про смерть Ушомирського костьолу за останні 40 років того століття не дозволяє стверджувати таке цілком напевно. Однак чомусь саме до тієї пори в різних родинах цього відгалуження Роду дітям давали (тільки інші імена - Григорій, Михайло та Василь, навіть в родині самої Розалії Миколаївни.
   
Нет комментариев
 
 
 
     
© 2008-2013 GenoLink
Помощь Обратная связь   Rambler's Top100